OFFICETEL - VĂN PHÒNG TIỆN ÍCH

Liên hệ
Office-tel là hình thức căn hộ kết hợp trong một diện tích, có thể vừa làm nơi để ở vừa làm văn phòng, có quyền được đăng ký kinh doanh tại diện tích này và được sở KHĐT cấp giấy phép đăng ký kinh doa