The Botanica-Căn hộ nhiều tiện ích khu vực Sân Bay TSN và CV Gia Định giá chỉ 1,75ty bao VAT