The Sun Avenue - nơi an cư lập nghiệp đón đầu cửa ngõ thị trường phía Đông, giá hấp dẫn